Kontakten innebærer at Prysmian skal levere og installere jordkabler i en ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene skal erstatte dagens kabler som er gamle og må fornyes for å sikre strømforsyningen til hovedstaden i årene som kommer. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp.

 

Kabelselskapet Prysmian Netherlands B.V skal detaljprosjektere, fabrikere og installere totalt 25 kilometer med jordkabler. Installasjonsarbeidene kan først starte opp når Veidekke Entreprenør AS har ferdigstilt den nye tunnelen mellom Smestad og Sogn. Det vil etter planen kunne skje våren 2020. Det er første gang Prysmian leverer 420 kV kabler til bruk på land til Statnett.

  

Idriftsettelse av de nye anleggene er planlagt i løpet av høsten 2021. 

{Bilde med bildetekst}