Statnett har i dag sendt over miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for byggingen av ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner og fornyelse av Smestad transformatorstasjon til NVE for behandling. En egen MTA-plan for de forberedende arbeidene ble godkjent av NVE i januar 2017. 

 

MTA-planen er en detaljplan som skal sikre at areal-, transport- og miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Kravene i planen er en operasjonalisering av konsesjonskravene, krav fra annet miljølovverk og Statnetts interne miljøkrav. Planen beskriver også hvilke hensyn som skal tas av utbygger for at konsekvensene for ytre miljø skal begrenses så mye som mulig. Statnett har også fått innspill fra naboer og andre interessenter som er blitt vurdert under utarbeidelsen av planen.  

 

MTA-planen må være godkjent av NVE før Statnett kan starte anleggsarbeidet. Per nå er planen at hovedarbeidene med tunnel- og fjellarbeider kan starte opp i andre halvår 2017.

 

Statnett vil komme tilbake med mer informasjon om arbeidene når det nærmer seg byggestart.

 

Har du spørsmål om prosjektet kan du kontakte vår nabokontakt Lars Svindal på tlf. 957 20 211 (ikke SMS).