Onsdag 11. januar arrangerte Statnett informasjonsmøte om de forberedende arbeidene som skal gjøres i forbindelse med bygging av ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn. 

 

Før arbeidene på Smestad transformatorstasjon og kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn kan begynne, må vi gjennomføre noen forberedende tiltak i området rundt Makrellbekken. 

 

Aktivitetene ved Makrellbekken består av: 

 

1. Tilrettelegging for sikker trafikkavvikling:

  • Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei på østsiden av Makrellbekken.
  • Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei mot gjenbruksstasjon.
  • Etablering av midlertidig gangkulvert for å skille gang- og sykkelvei og anleggstrafikk.
  • Etablering av fysisk skille mellom anleggsvei og gang- og sykkelvei fra dagens portal, omtalt som "Kinaporten", og inn til aktivitetsparken.

 

2. Tiltak som reduserer viftestøy:

  • Etablering av støyskjerm på oversiden/toppen av "Kinaporten" - mot Husebybakken 17-19.

 

3. Tilrettelegging for bygging av tunnel mellom Smestad og Sogn og ny fjellhall:

  • Etablering av trasé for vann og avløp på østsiden av Makrellbekken.
  • Utvidelse av eksisterende adkomstvei inn "Kinaporten" og videre opp mot Husebybakken aktivitetspark.
  • Etablering av vifter for å sørge for kjøling av eksisterende transformatorstasjon under byggeperioden.
  • Etablering av anleggsgjerder rundt alle anleggsområder. 

 

Hele presentasjonen fra Statnetts informasjonsmøte kan du se i videoen under. Du kan også laste ned informasjonsbrosjyre om de forberedende arbeidene her.

 

Har du spørsmål om arbeidene mellom Smestad og Sogn, eller de forberedende arbeidene i området rundt Makrellbekken? Ta kontakt med nabokontakt Lars Svindal på telefon 957 20 211, eller send oss en epost på storoslo@statnett.no. 

 

 

{Embedkode}