Olje- og energidepartementet ga 19. april 2017 Statnett konsesjon til å bygge nytt 420 kV kabelanlegg i tunnel mellom Smestad og Sogn, og ny transformatorstasjon i fjellhall på Smestad. Dagens anlegg er gamle og må fornyes for å sikre trygg strømforsyning til Oslo i årene som kommer.

 

Statnett må etablere en anleggsvei inne på Statnetts stasjonsområde før vi kan starte bygging av ny tunnel mellom Smestad og Sogn. Anleggsveien skal plasseres langs det nordgående gjerdet inne på stasjonsområdet (se bilde over).

 

Arbeidene starter opp mellom 8. og 12. juni (ikke helg) og vil være ferdig i august. Alle arbeidene skal foregå inne på Statnetts stasjonsområde og vil foregå mandager-torsdager kl. 0700-1800.

 

Etableringen av ny anleggsvei vil medføre at en fjellknaus må fjernes inne på stasjonsområdet. Dette arbeidet vil pågå i juni og vil innebære noe boring og sprenging.

 

Når fjellet er fjernet, vil man sikre dagens jordkabler som krysser anleggsveien med betong. Dette arbeidet vil innebære graving inne på stasjonsområdet. Til slutt vil veien gruses og settes i stand til arbeidene med å bygge tunnel er planlagt å starte opp høsten 2017.

 

Har du spørsmål om arbeidene, kan du kontakte Statnetts nabokontakt Lars Svindal på tlf. 957 20 211 (ikke SMS).