Tirsdag 21. november arrangerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) folkemøte i forbindelse med at Statnett og Hafslund Nett har søkt om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon ved Liåsen sør i Oslo. 

 

Konsesjonssøknaden er nå på høring, og det er mulig å sende inn høringsinnspill. Alle innspill må sendes skriftlig til NVE innen 22. desember 2017. Søknaden og adresse man kan sende innspill til finner du på NVEs nettsider.