Repstad Anlegg AS er utførende entreprenør. Anleggsarbeidene vil pågå i perioden frem til oktober 2012 og vil omfatte oppgradering av adkomstveien opp til den nye stasjonen, og opparbeidelse av ny vei frem til et nytt mastepunkt innenfor den nye stasjonen. Statnetts kontaktperson i forbindelse med arbeidene er Roar Nielsen på tlf 46 97 86 70.