- Dagens sjøkabler er gamle og må fornyes. De nye sjøkablene vil bidra til stabil strømforsyning på det sentrale Østlandet i fremtiden og styrke muligheten til kraftutveksling med Sverige. Sjøkablene er også et viktig ledd i fornyelsen av hovedstrømnettet i Stor-Oslo, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett.

 

Arbeidene vil omfatte å bytte ut to sjøkabelforbindelser med tilhørende stasjoner mellom Vestby og Hurum kommuner. Den ene forbindelsen (Brenntangen-Solberg) er fra 1975, mens den andre (Brenntangen-Filtvet) er fra 1958.

 

Lokale leverandører

Statnett har valgt lokale leverandører fra Østlandsregionen til å utføre byggearbeidene. Slik bidrar prosjektet til arbeidsplasser og verdiskaping lokalt.

 

- Vi er glad for at dyktige, lokale leverandører skal gjennomføre fornyelsen av sjøkabelanleggene. Vi har gitt Nexans i Halden kontrakt for å produsere sjøkabler og utføre arbeidene til sjøs. NCC Anlegg øst har fått ansvar for arbeidene til lands. Vi anslår at om lag 50 personer fra NCC vil jobbe ved anleggene i byggeperioden, sier prosjektleder Martin Mauritzen.

 

De første arbeidene er planlagt å starte opp i månedsskiftet september/oktober.

 

- Først begynner vi med befaringer, skogrydding, utbedring av veier og opparbeidelse av arealer som skal brukes. For å sikre strømforsyning mens byggingen pågår, må arbeidene med de nye anleggene skje samtidig som de gamle sjøkablene og stasjonene er i drift, sier Mauritzen.

 

Arbeidene er planlagt å pågå til høsten 2018.

 

 

Fakta om kabelforbindelsene:

- Sjøkabelforbindelsen Filtvet-Brenntangen ble bygd i 1958 og er en del av Flesaker –Tegneby. Forbindelsen    er ca. 1,8 km lang.

- Sjøkabelforbindelsen Solberg-Brenntangen ble bygd i 1975 og er en del av Sylling –Tegneby. Forbindelsen     er ca. 2,7 km lang.

- Hver av kabelforbindelsene vil ha sju kabler, inkludert en reservekabel, og to nye stasjoner.

- De nye sjøkabelforbindelsene skal bygges med plastisolerte PEX-kabler.

- Olje- og Energidepartementet ga Statnett konsesjon for å fornye sjøkabelanleggene i indre Oslofjord 8. mai   i år.