Årsaken er at Statens Vegvesen har behov for arealer i forbindelse med bygging av nye E16 Sandvika-Vøyenenga. Dette provisoriske tiltaket har konsesjon til 2017.