Videre avklaring i saken vil dermed bli overført til OED.