Equinor har fremlagt tre alternativer for økt forbruk i Finnmark; økt trykkstøtte, delelektrifisering eller helelektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest. Del- eller helelektrifisering vil kreve at Statnett bygger 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest.

 -Beslutning om hvilket konsept de velger å gå videre med er utsatt frem til Q1 2021, og da må vi utsette vår investeringsbeslutning tilsvarende. Vi følger hverandres fremdriftsplan for å være på plass med rett kapasitet til rett tid, sier prosjektleder Jacob Grønn i Statnett

-Detaljprosjektering for prosjektet pågår og tidsplan for oppstart vil følge opprinnelig plan selv om første beslutningspunkt utsettes et halvt år, sier Grønn.

Plan om idriftsettelse av ny kraftledning innen utgangen av 2025 opprettholdes.

Om Equinor skrinlegger elektrifiseringsløsning for Melkøya, så vil også dette prosjektet stanses.