Vei og tunnel og master i bakgrunnen

Det er planer om elektrifisering av Equinors anlegg på Melkøya som utløser behov for ny ledning. Equinor har ennå ikke tatt endelig beslutning om dette, men elektrifisering vil fordre 420 kV kraftledning hele veien til Hammerfest. Skulle Equinor velge å skrinlegge planer for elektrifisering så vil også ny kraftledning på 420 kV spenningsnivå skrinlegges. Da vil eventuelle behov kunne løses på lavere spenningsnivå i regionalt nett.