Nyhetsarkiv Skaidi-Hammerfest

  • De kommende ukene vil planlegging starte opp, og prosjektet oppbemannes med kompetanse på ulike fagfelt.   

  • Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.