Nyhetsarkiv Skaidi-Hammerfest

Avgrens søket ditt:
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjenopptatt konsesjonsprosessen på "Ny 420kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest" og inviterer til digitalt folkemøte. Fristen for høringsinnspill...

  • Statnett har sendt tilleggssøknad til NVE om å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi transformatorstasjon til Hyggevatn transformatorstasjon 

  • Statnett forskyver tidspunkt for investeringsbeslutning på ny 420 kV kraftledning Skaidi – Hammerfest fra Q4 2020 til Q1 i 2021. Dette som følge av at Equinor har forskjøvet tidspunkt for valg av...

  • De kommende ukene vil planlegging starte opp, og prosjektet oppbemannes med kompetanse på ulike fagfelt.   

  • Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.