Nyhetsarkiv Skaidi-Hammerfest

Avgrens søket ditt:
  • Statnett forskyver tidspunkt for investeringsbeslutning på ny 420 kV kraftledning Skaidi – Hammerfest fra Q2 til Q4 i 2020. Dette som følge av at Equinor har forskjøvet tidspunkt for valg av konsep...

  • De kommende ukene vil planlegging starte opp, og prosjektet oppbemannes med kompetanse på ulike fagfelt.   

  • Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.