Statnett ønsker å legge til rette for at lokalt næringsliv kan bidra inn i arbeidet, og offentliggjør derfor listen over prekvalifiserte entreprenører på disse arbeidene.  

Forespørsler for grunn, - bygg og betongarbeider ved Skaidi og Hyggevatn stasjoner og bygging av ny 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn er nå sent ut.  

Tilbudsfrist er satt til henholdsvis mai og juni med påfølgende forhandlinger.  

Statnett skal bidra til å opprettholde og utvikle et robust leverandørmarked, øke konkurransen ved våre anskaffelser, samt styrke bærekraft- og kostnadskultur. Statnett har i prosjektet derfor valgt en bærekraftig profil og har stilt bærekraftsmål både under kvalifisering, i tildelingskriterier og i kontraktsbetingelsene.  

 

Liste over prekvalifiserte entreprenører 

Grunn,- bygg og betongarbeider Skaidi stasjon 

Kivijervi entreprenør AS 

Bjørn Bygg AS 

Consto Anlegg Nord AS 

Entreprenør Harald Nilsen AS 

Romarheim Entreprenør AS 

Roald Johansen AS 

 

Grunn,- bygg og betongarbeider Hyggevatn stasjon 

Kivijervi entreprenør AS 

Bjørn Bygg AS 

Consto Anlegg Nord AS 

Entreprenør Harald Nilsen AS 

AF Gruppen Norge AS 

 

Construction of 420 kV transmission line Skaidi- Hyggevatn 

Dalekovod D.D 

Rebaioli S.p.A 

Kraftmontasje AS 

Elecnor SA 

Consorzio Italia 2000 

Victor Energy AS 

Selt srl