I forbindelse med etablering av nye Salten transformatorstasjon er sikkerheten på eksisterende vei mellom Straumen og Salten stasjon vurdert ift rasfare. Det er spesielt området under Straumklumpen som er rasutsatt.

 

Rapport om rasfare er utarbeidet av NGI, mens en egen rapport fra LIoyds setter fokus på HMS og risikoen for den enkelte ansatte i Statnett eller Statnett sine entreprenører sett ift NGI's vurdering av rasfase. Konklusjonene er klare, denne vegstrekningen på 1300 meter under Straumklumpen er svært rasutsatt og sikkerhetsnivået må vurderes.

 

Sikkerhet til våre ansatte og innleide entreprenører må gå først. Av den grunn gjøres det nye vurderinger knyttet til nye Salten trafostasjon:

 

  1. Ut fra underlag i LIoyds rapport må det gjennomføres tiltak for å sikre at vi oppnår et høyere sikkerhetsnivå dersom stasjonen skal plasseres i Salten.

  2. Videre skal det gjennomføres nye vurderinger på plassering av ny transformatorstasjon i dette området. Vi vil ta utgangspunkt i blant annet tidligere vurderte alternativ.

 

Dette er uheldig ift fremdriften på prosjektet, men Statnett ønsker ikke å gå på akkord med HMS for egne eller innleid personell.