Nyhetsarkiv for Salten transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Aurstad Tunnel AS er tildelt kontrakt på utbedring av adkomstvei og opparbeiding av stasjonsvei inn til nye Salten transformatorstasjon.

  • Rassikring av adkomstvei inn til nytt stasjonsområde på Lemmen er nå utført, og veien er igjen åpen for fri ferdsel.

  • Forespørsler på vei, bygningsmasse og apparatanlegg er sendt ut, og oppstart er planlagt på nyåret 2020.

  • Rassikring av adkomstvei inn til nytt stasjonsområde på Lemmen vil bli utført av Visinor Fjell Nord AS. Arbeidet med å sikre veien starter like over påske, noe avhengig av snøforhold i området.

  • Rassikring av adkomstvei inn til nytt stasjonsområde på Lemmen skal utføres i år. Forespørsler på utførelse av rassikring er sendt ut, og plan er kontraktsinngåelse i mars og oppstart fra mai.