Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv for Salten transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har besluttet å ikke anke overskjønnet fra Hålogaland lagmannsrett hvor Statnetts konsesjon- og ekspropriasjonstillatelsen for Salten transformatorstasjon ble kjent ugyldig.

  • Hålogaland Lagmannsrett har i juni 2023 kjent konsesjonen for Salten transformatorstasjon ugyldig. Statnett vil få på plass en løsning som sikrer reindriftens interesser og vil ha tett dialog med d …

  • Statnett starter nå opp anleggsarbeidene på nye Salten transformatorstasjon. Opprigging vil starte første uka i november, og anleggsaktiviteten vil deretter øke på utover høsten og vinteren.

  • Statnett har tildelt kontrakt på bygg- og grunnarbeid ved nye Salten transformatorstasjon til Consto Anlegg Nord AS.