Nyhetsarkiv for Salten transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har vedtatt å starte bygging av nye Salten transformatorstasjon, forutsatt endelig avklaring på stasjonsplassering fra NVE. Det er tildelt kontrakter i påvente av endelig avklaring.

  • Statnett bidrar til å redusere spredningen av Covid-19 og dette berører også anleggsaktiviteten ved nye Salten transformatorstasjon og nye Kobbvatnet transformatorstasjon. 

  • Aurstad Tunnel AS er tildelt kontrakt på utbedring av adkomstvei og opparbeiding av stasjonsvei inn til nye Salten transformatorstasjon.

  • Rassikring av adkomstvei inn til nytt stasjonsområde på Lemmen er nå utført, og veien er igjen åpen for fri ferdsel.

  • Forespørsler på vei, bygningsmasse og apparatanlegg er sendt ut, og oppstart er planlagt på nyåret 2020.