Statnett tok investeringsbeslutning på nye Salten transformatorstasjon i desember 2018, og har deretter utarbeidet forespørslene både på bygningsdelen og apparatanleggsdelen av stasjonen samt adkomstveien langs Straumsvannveien og stasjonsveien fra Straumsvatnet og opp til nytt stasjonsområde på Lemmen.

Alle forespørslene er sendt prekvalifiserte entreprenører og forventes inn i løpet av september og oktober nå i år.

-Det vil bli lagt nytt toppdekke på adkomstveien langs Straumsvannet, og det vil medføre perioder med stengt vei når dette pågår, sier Bjørn Gulli som er prosjektleder for Salten transformatorstasjon i Statnett.

Utbedringer av adkomstveien starter opp i Q1 2020, mens stasjonsveien inn til Lemmen samt bygningsdelen av stasjonen starter opp i Q2 2020. Apparatanleggene påbegynnes ikke før Q3 i 2021.

 -Akkurat nå pågår rassikring av veistrekningen under Straumklumpen, og dette skal være ferdigstilt i november – i god tid før oppstart av anleggsarbeid, legger Gulli til.

Det er Visinor Fjell Nord AS som har entreprisen på rassikringen, med Salten Entreprenør AS som underentreprenør på grunnarbeidene.

Nye Salten stasjon er planlagt å være idriftsatt i 2022, og vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området. Det vil bli noe etterarbeid ved stasjonen, hvor enkelte komponenter flyttes fra eksisterende stasjon. Dette avsluttes i 2023.

Kostnadsestimatet for investeringen er 520 – 620 MNOK.