Statnett inviterte fylkespolitikere i Nordland og Troms, samt ordførere i alle de syv berørte kommunene og entreprenører på ledning og stasjon til sluttmarkering ved Bardufoss transformatorstasjon i Målselv kommune torsdag 5.april.

 

Fylkesordfører/råd for begge fylker, fem av syv ordførere, representanter fra de italienske ledningsentreprenørene Rebaioli og Consorzio Italia 2000 samt representanter fra flere av lokale og nasjonale entreprenører på stasjon møtte. Fra Statnett møtte konsernsjef Auke Lont, konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim og en stor del av prosjektorganisasjonen. Totalt i overkant av 70 gjester.

 

Kraftledningen ble idriftsatt høsten 2017, og siden da har sluttføring av stasjoner pågått. Med den nye ledningen i drift har Statnett nå to 420 kV kraftledninger fram til Balsfjord, og med det er forsyningssikkerheten og overføringskapasiteten betydelig forbedret nord for Ofoten og hele veien til Øst-Finnmark.

 

Samtlige fylkespolitikere og ordførere tok ordet under markeringen, og kunne fortelle om betydelige ringvirkninger under anleggsperioden. Fra fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk, ble det også påpekt nødvendigheten av å videreføre 420 kV kraftledningen hele veien til Øst-Finnmark. Bygging av 420 kV kraftledning fra Balsfjord og opp til Skaidi i Vest-Finnmark er allerede startet opp, og vil stå ferdig i 2022.

 

{Bilde}

  -Det er godt å være ferdig, og ha idriftsatt ledningen fram til Balsfjord, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør Ofoten – Balsfjord. –Samtidig har det vært fire fine og spennende byggeår, med både utfordringer og viktige milepæler underveis. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt, og takk for godt samarbeide til alle berørte kommuner og grunn- og rettighetshavere, avslutter Faugstad.

 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid ved Ofoten stasjon, men arbeidet med ledningen er ferdig og anleggskontorene er lagt ned. NVE vil foreta den siste sluttbefaringen i mai.

 

Kostnaden for prosjekt Ofoten – Balsfjord er beregnet til 2980 – 3020 millioner kroner.