Statnetts satser sterkt på FoU, og Lean Line-prosjektet har gjennomført et prøveprosjekt i nord hvor de har testet ut to ulike metoder for vinterstøping av mastefundamenter. Resultatene er lovende og kan spare Statnett for millioner av kroner.

 

Forlenger byggesesongen

Tradisjonell bygging foregår i sommerhalvåret, med betongstøpte fundament direkte på mastepunktet. Med vinterstøping kan man utvide byggesesongen med to til tre måneder og dermed reduserer den totale byggetiden for hvert prosjekt. 

 

- Målet er at vi i framtiden kan støpe betongfundamenter om vinteren uten at det går ut over kvaliteten, sier prosjektleder for Lean Line, Bergit Svenning. Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med forskningsinstituttet Norut og prosjektet Ofoten-Balsfjord.

 

Forsøkene er gjennomført i to perioder, den første med oppstart i 2011 og den siste i vinter på prosjekt Ofoten-Balsfjord. Det siste var et fullskalaforsøk med støping på fjell. Utfordringene var mange; blant annet lufttemperaturen og temperaturen i fjellet. Til tider var vinteren for "snill", slik at prosjektet måtte utsette forsøkene i påvente av kuldegrader. Sist vinter, i mars, var derimot forholdene gode og forsøkene kunne gjennomføres - både med vannbåren varme og elektrisk oppvarming.

 

Tiner opp fjellgrunnen

Det er krevende å varme fjell ovenfra, man kan holde på i døgn etter døgn og pøse på mye varme og likevel tine opp bare noen få centimeter i overflaten. Metoden som her ble testet ut var å stikke varmespyd ned i flere hull i fjellet. Deretter dekkes hele området til med isolerende matter slik at fjellkroppen kan tines effektivt - selv ved lufttemperaturer helt ned i minus 15 grader.

 

I testen på Ofoten-Balsfjord benyttet Norut både varmespyd med vannbåren varme og el-spyd. Erfaringene var at vannbåren varme gir bedre temperaturkontroll, forutsatt at området dekkes godt til med varmeisolerende matter. El-spyd kan gi for høy varme og krever termostatstyring.

 

En annen utfordring som ble testet var herding. Det er avgjørende å overvåke temperaturen i herdefasen for å unngå dårlig betongkvalitet. Også dette ble behørig testet, slik at man kunne hente ut erfaringer med ulike metoder.

 

Nye retningslinjer

Norut har utarbeidet forslag til tekniske retningslinjer med anbefalinger for vinterstøping. -Disse vil bli gjennomgått og vurdert av fagavdelingen, og eventuelt implementert i Statnetts spesifikasjoner og retningslinjer, sier Svenning. - Det er ingen tvil om at vinterstøping gir mange fordeler, både praktisk og økonomisk, og det er slik nytenkning vi stadig leter etter – vi ønsker å bygge sikrere, raskere og billigere, poengerer hun. -Jeg har derfor tro på at dette vil få stor betydning for oss i årene fremover, avslutter Svenning.

 

Prefabrikerte jordfundament

Nylig teknologigodkjente Statnett to stålfundament som kan benyttes for jordfundament. Dette gir også muligheten til å benytte vinterhalvåret i større grad, og er vedtatt benyttet på prosjekt Balsfjord – Skaidi. I nord er sommerhalvåret kort, og i tillegg er dette en årstid hvor reindrift blir berørt. Det å ta i bruk vinterhalvåret her har derfor avgjørende betydning for fremdrift og prosjektkostnader.

 

Historisk investeringstopp

Lean handler om å forenkle, effektivisere og øke verdiskapende aktiviteter. Målet med delprogrammet er å bygge kraftledninger sikrere, raskere og billigere. Statnett er inne i en historisk investeringstopp, det skal bygges over hele landet, og alle metoder som kan forenkle prosjektene vil være positivt for den totale prosjektporteføljen.

 

For spørsmål:

Berit Svenning, prosjektleder Lean-Line: 95984677

Berit Erdal, kommunikasjonssjef: 90109884