Høringsinstanser er berørte kommuner, fylker, fylkesmenn og reinbeitedistrikt.

 

Det er stasjonene Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord som skal ombygges, og det er utarbeidet en MTA-plan for hver. I tillegg er det utarbeidet en MTA-plan for strekningen hvor to eksisterende 132 kV linje skal saneres. Dette gjelder strekningen fra Kvandal til Straumsmo.

 

Planen skal beskrive de fysiske konsekvenser bygging av anlegg har for ytre miljø, og også beskrive de hensyn som skal tas av utbygger for at skadene på og ulempene for ytre miljø skal begrenses så mye som mulig. Ytre miljø omfatter naturverdier, kulturminner, infrastruktur, næringsvirksomhet, bomiljøer med mer.

 

MTA planer skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

 

Planer slik de foreligger i dag finner du under Dokumenter.

 

Eventuelle innspill rettes til NVE.