-Det jobbes stadig med sikkerhetstiltak for å hindre ulykker, byggeaktiviteten i Statnett øker og da må man vurdere alle gode tiltak som kan hindre ulykker, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

 -Statnett prosjekterer alle master selv, og er derfor ansvarlig for HMS i prosjekteringsfasen gjennom Byggherreforskriften. Det er viktig å tenke HMS i prosjekteringsfasen, det er her vi kan legge til rette for et sikkert arbeidsmiljø for montører og leverandører, utdyper hun.

 

Fallsikringsskinner i hver mast vil gjøre sikringen på tur opp og ned i masta mye enklere fordi man slipper å flytte festeanordningen. I tillegg til å øke sikkerheten antar man også at det vil være tidsbesparende.

 

Forespørsel på klatreskinner har vært ute, og systemet Railok 90 fra Lexow ble valgt. Her har man inngått rammeavtale på fire år.

 

Det vil også være aktuelt å vurdere for ledningen videre fra Balsfjord og nordover.