Støping av mastefundament er påbegynt på alle tre delstrekninger, og det medfører aktivitet langs hele ledningstraséen. Det er nær 450 mastepunkt og fire mastefundamenter per punkt fra Ofoten til Balsfjord som skal støpes. Mastestålet er forventet levert i oktober.

 

Full fart på stasjoner

Det er aktivitet på alle fire stasjoner som skal utvides og bygges om; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord.

Ved Ofoten stasjon er Laksaa i gang med grunnarbeider, på Kvandal er 420 kV kabler installert og PEAB er i gang med grunnarbeider og ved Bardufoss er Storegga i gang med grunnarbeider. Ved Balsfjord stasjon etablerer Aktør som bygger (ASB) grunnen for kontrollbygget (se bilde).

 

Ledningsentreprenører etablert

Ledningsentreprenørene på ledning er etablert i området. Italienske Rebaioli, som er hovedentreprenør på strekningen fra Ofoten til Kvandal, har etablert seg i Beisfjorden - i boliger og kontoret som en gang ble bygget av forsvaret. Hovedentreprenør fra Kvandal til Bardufoss, italienske Conzortio Italia, som også har maste- og linekontrakten fra Bardufoss til Balsfjord, har etablert seg ved Elvenes. Mens Nettpartner, som har kontrakt på fundamenter på siste strekning fra Bardufoss til Balsfjord, er godt etablert ved Rossvoll i Målselv.