Statnett fikk i januar i år vedtak fra NVE om forhåndstiltredelse. En slik avtale gir Statnett rett til å gjennomføre arbeidene innenfor rammene av konsesjonsvedtaket mot at en eventuell erstatning avtales senere. Brev om forhåndstiltredelse og beskrivelse av muligheten for klage er sendt til berørte. Samarbeid med berørte er viktig for å få gjennomført prosjektet, og alle som er interessert eller har innspill finner prosjektbeskrivelsen og kontaktpersoner på våre hjemmesider.

Statnett skal sammen med de lokale nettselskapene bedre forsyningssikkerheten og legger til rette for nytt forbruk i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad. Arbeidet i prosjektet Kvandal-Kanstadbotn omfatter rivning av dagens 74 kilometer lange ledning, bygging av den nye ledningen som består av 19 kilometer med komposittmaster og resten med portalmaster, skogrydding, veier og baseplasser.

Statnett fikk høsten 2020 inn flere tilbud på arbeidene som skal gjøres og har konkludert med hvilken tilbyder som totalt sett ga det beste tilbudet og dermed skal tildeles kontrakten. En av de konkurrerende tilbyderne har klaget på kontraktstildelingen, noe de har mulighet til etter anskaffelsesregelverket. De har sendt inn en begjæring om midlertidig forføyning. En midlertidig forføyning betyr at Statnett ikke kan signere kontrakt for å starte arbeidet før saken er behandlet i retten. En slik rettsprosess vil ta noen uker.

Oppstart av prosjektet er planlagt mai 2021 og ferdigstillelse høsten 2023. For å ivareta forsyningssikkerheten i byggeperioden skal ledningen bli idriftsatt hver høst for å være innkoblet om vinteren. Det blir derfor mest byggeaktivitet i sommerhalvåret.  Planen for 2021 er å bygge nye master for å koble til nye Boltås stasjon ved Evenes som vi bygger i samarbeid med Hålogaland Kraft. I tillegg vil vi erstatte mastene i Bogen med forsterkede fundament og master. Planen er også å få gjennomført noe mer bygging i 2021 slik at vi kan opprettholde planen om å bli ferdig i 2023. Om rettssaken vil medføre forsinkelser eller endringer i prosjektgjennomføringen vet vi ikke ennå, sier prosjektleder i Statnett Karianne Prytz.