Forespørsel er sendt fem kvalifiserte leverandører på bygging og riving av 132 kV kraftledning, skogrydding og opparbeiding av nødvendige veier og baseplasser.

 

Fire av de som har mottatt forespørselen har bekreftet at de vil levere tilbud:

  • Consorzio Italia 2000
  • Dalekovod j.s.c
  • Kraftmontasje AS
  • Rebaioli S.P.A

Lokale og regionale tilbydere av tjenester bes ta kontakt med disse direkte. Kontaktinformasjon finnes her

 

Tildeling av kontrakt til hovedentreprenør er planlagt nærmere årsskiftet 2020/21. Oppstart av anleggsarbeid er planlagt 2021 og ferdigstillelse i slutten av 2023.

 

Statnett fikk konsesjon fra NVE til å fornye 132 kV kraftledningen fra Kvandal til Kanstadbotn i mars i år. Dagens ledning må skiftes ut for å sikre strømforsyningen i årene som kommer.