Kabelanlegget over Hadselfjorden ble etablert i 1977, og var en del av anleggene Statnett overtok fra regionale nettselskap i 2015.

 -For å sikre strømforsyningen i regionen fremover i tid er det behov for å fornye anlegget, sier Leif Espen Middelthon Kiær, prosjektleder i Statnett. -En samlet vurdering av anlegges alder, tilstand, kapasitet og beredskapssituasjon tilsier at dette er nødvendig.

Fra Fiskebøl
Hadselfjorden sett fra Fiskebøl, med Melbu i bakgrunn.

Anlegget utgjør et ledd i Lofotringen, og med dagens kapasitet som i snitt er halvparten av kapasiteten til resterende anlegg i ringen, vil kabelanlegget kunne bli en flaskehals.

 - I perioder når strømforbruket er høyt, slik som på kalde vinterdager, vil kabelanlegget over Hadselfjorden ikke ha kapasitet til å forsyne Vesterålen fullt ut om det skulle være feil på andre ledninger inn til området, forklarer Kiær.

Konsesjonssøkt løsning
Nytt kabelanlegg vil gå fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya i jordkabel ca 1.2 km til landtaket på Husby, og deretter 9.3 km med sjøkabel over Hadselfjorden til landtak i Vedvika på Fiskebøl. Der knyttets anlegget til eksisterende 132 kV kraftledning mot Kvitfossen transformatorstasjon via en kabelendemast og uten behov for muffehus.

Både jordkabel- og sjøkabletrasé vil i hovedsak følge dages trasé og legges vest for denne. Nytt landtak i Vedvika ligger ca 1 km vest for dagens muffestasjon på Fiskebøl. Eksisterende muffehus og sjøkabelanlegg samt ca 1 km av 132 kV kraftledning fra Fiskebøl til Vedvika vil bli sanert når nytt anlegg er satt i drift.

Kart over fjorden
Ny sjøkabel vil gå parallelt med eksisterende sjøkabel.

Forutsatt konsesjon fra NVE planlegges anleggsstart sommeren 2021. Hele anlegges forventes ferdigstilt i slutten av 2022.

Det er opprettet en egen prosjektsiden på Statnett.no/Her bygger vi/Hadselfjorden.

Her finner du konsesjonssøknaden, og her vil også nyheter om prosjektet legges ut fremover. Meld deg gjerne for varsel om dette.