Statnett startet i dag skogryddingen på strekningen fra Moskog til Høyanger. Oppstarten vil foregå i området rundt Moskog stasjon og vil fortsette i den konsesjonsgitte traseen i retning Høyanger.

 

Arbeidet med skogrydding på stasjonsområdet ved Høyanger starter også opp i disse dager.

 

SB Skog er utførende entreprenør og vil på vegne av Statnett forestå skogryddingen.

 

Hogsten vil kun foregå på de delene av traseen hvor Statnett har fått endelig vedtak fra Olje- og energidepartementet.