Avtalene som nylig er inngått er med Siemens Norge som skal levere apparatanlegg til alle syv stasjonene og to reaktorer. Statnett har også inngått en avtale med SMIT om transformatorer. Kontraktene har en verdi på i overkant av 400 millioner NOK.

 

Prosjektet Ørskog-Sogndal fikk av Olje- og energidepartementet endelig vedtak 21.12.2011. Statnett fikk tillatelse til å bygge deler av strekningen i april 2011. Siden april 2011 har Statnett inngått kontrakter med entreprenører til en samlet verdi av i underkant av 2 milliarder NOK.

 

Skogrydding på deler av strekningen og grunnarbeid på stasjonstomtene i Høyanger og Moskog startet opp høsten 2011, mens arbeidet med å oppføre mastene vil starte våren 2012.

 

Statnett bygger ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Sogndal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane