- Vi har hatt som mål å få denne forbindelsen bygget ferdig innen utgangen av 2015. Dette er ikke lenger mulig. At prosjektet nå ikke blir ferdig i planlagt tid på grunn av omstendigheter vi ikke råder over, er beklagelig, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen.

 

Statnetts styre har i dag vedtatt en ny fremdriftsplan som innebærer at strekningen mellom Ørskog og Høyanger er satt i drift i løpet av 2015. Den siste delstrekningen fra Høyanger til Sogndal ferdigstilles i 2016. Framdriftsplanen forutsetter at Statnett får nødvendige tillatelser og tilgang til transformatorstasjonstomten i Bremanger innen september 2013.

 

Statnett har påklaget Fylkesmannens avslag på søknad om dispensasjon til å krysse Sørdalen naturreservat. Statnett har også bedt Namsmannen avklare tilgang til eiendommene som enkelte grunneierne i Flora og Bremanger nekter oss.

 

Når forbindelsen mellom Ørskog og Høyanger er i drift, vil Statnett justere grensen mellom markedsområde NO3 og NO5. Dette som en konsekvens av at begrensningene i nettet flyttes fra Åskåra til ledningen Fardal-Mel. Hele Sogn og Fjordane Energi sitt område vil dermed ligge i NO3. Nettforsterkningen mellom Ørskog og Høyanger vil øke forsyningssikkerheten for Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal. Først når hele prosjektet fra Ørskog til Sogndal er ferdigstilt vil forsyningssikkerheten til Midt-Norge være normalisert.

 

- Prosjektet vil løpende legge til rette for å realisere fornybarprosjekter etter hvert som ledningen ferdigstilles fra nord og sørover. Det betyr at nye fornybarprosjekter vil kunne kobles til nettet på strekningen Ørskog-Høyanger i 2015, understreker Borgen.