Det blir nytta endehylser med innlagte eksplosivar til avpenning av faselinene. Ved avfyring kan ein høyra eit høgt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er inga fare for sprut eller fragment frå prosessen, men lyden kan bere langt. Sirene for varsling av detonasjon blir nytta på same måte som ved fjellsprenging. Arbeidet vil halde fram ut veke 21. Vi vonar dette ikkje skapar for mykje bry for bebuarar i området.

 

Arbeidet er planlagt gjennomført utan stenging av Sykkylvsfjorden. Vaktbåtar vil dirigere båttrafikk under arbeidsoperasjonen.

 

For meir informasjon kontakt Asbjørn Tenfjord i Statnett på telefon 959 84 686.