- Delvedtaket om konsesjon på ledningen fra Ørskog på Sunnmøre til Fardal (Sogndal) er gledelig. Det er en viktig milepæl, og for Statnett bidrar delvedtaket til at vi kan komme raskere i gang med utbyggingen. Statnett har som mål å få Ørskog - Fardal (Sogndal) i drift i løpet av 2015, slik at forsyningssikkerheten til Midt-Norge bedres og det urealiserte fornybarpotensialet i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre kan realiseres. Nå vil vi bruke tid på å gå gjennom det endelige vedtaket fra Olje- og energidepartementet, og starte arbeidet som kreves for å komme i gang med byggingen, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont.

 

Statnett vil bygge en ny 420 kV-ledning mellom Ørskog og Fardal (Sogndal) for å sikre Midt-Norge en sterk strømforsyning og for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

 

Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) har et energiunderskudd på ca. 8 TWh (Terrawatt timer) i et normalår. 8 TWh tilsvarer et årlig forbruk på 400.000 eneboliger med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh per år. Når energiunderskuddet blir så stort, betyr det at regionen er avhengig av import da det ikke er nok egenproduksjon av energi. Dagens ledningsnett er ikke godt nok for å sørge for en god og sikker forsyning av strøm til regionen.

 

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre har ikke nettet lenger kapasitet til å ta inn ny kraftproduksjon. Det vil si at småkraftverk og ny fornybar energiproduksjon ikke vil bli realisert før man får bygget nye overføringslinjer. Bare i Sogn og Fjordane ligger det nå ca. 100 småkraftprosjekt på vent for behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), på Sunnmøre er det over 30 prosjekter på vent.

 

Om Ørskog-Fardal (Sogndal):

  • Ca 285 km kraftledning med totalt ca 800 master
  • Seks nye transformatorstasjoner (Sogndal, Høyanger, Moskog, Ålfoten, Ørsta og Sykkylven).
  • Sanering av Fardal transformatorstasjon i Sogndal og fjerning av ca 170 km av eksisterende ledninger.
  • Berører 15 kommuner: Ørskog, Sykkylven, Ørsta, Volda, Eid, Bremanger, Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal
  • Hvis sjøkabel blir valgt, vil lengden på luftledningstraseen være ca. 250 km, og ny stasjon i Sykkylven vil ikke bli bygget. Antall km. med fjerning av eksisterende ledninger vil da være 110 km.

Les OEDs pressemelding her

 

Du finner følgende vedtak og søknader i dokumentarkivet:

  • OEDs delvedtak 420 Kv Ørskog - Fardal (Sogndal)
  • Statnetts tilleggssøknad 420 kV Ørskog - Ørsta (Ørskog-Fardal)
  • Statnetts tillleggssøknad 420 kV Ålfoten-Moskog (Ørskog-Fardal)
  • Vedtatt trase_Hovdenakk- Hundvikfjorden (Ørskog-Fardal)
  • Vedtatt trasé_Moskog-Sogndal (Ørskog-Fardal)