Som følge av behovet for å sikre stabil strømforsyning og ønsket om tilrettelegging for utbygging av ny grønn kraft er det nødvendig å øke overføringskapasiteten i sentralnettet. Som et ledd i denne utviklingen søker Statnett konsesjon for å modernisere og oppgradere dagens 300 kV-ledning til 420 kV spenning på strekningen mellom Klæbu transformatorstasjon, via Verdal og Ogndal transformatorstasjoner, til Namsos transformatorstasjon i Overhalla kommune.

 

Spenningsoppgraderingen innebærer minimalt med naturinngrep.

 

Sammen med den planlagte 420 kV-ledningen Namsos – Roan-Storheia - Orkdal/Trollheim, vil det med spenningsoppgraderingen kunne etableres inntil ca 700 MW mer vindkraft på Fosen enn uten spenningsoppgraderingen.

 

Strekningen mellom Klæbu og Namsos utgjør et av flere trinn i spenningsoppgraderingen av sentralnettet i Midt-Norge.

 

Oppgraderingen  og nybygging av 420 kV-ledninger er et viktig bidrag på veien til å oppnå en felles kraftpris i hele Norge.