Statnett har gjort en totalvurdering av nettkapasitet og forbruksplaner i hele prisområde NO3 i samarbeid med regionale nettselskap. På bakgrunn av dette kan vi nå reservere nettkapasitet til nytt forbruk på nær 640 MW i eksisterende og planlagt nett. Fra før av har Statnett i samarbeid med regionale nettselskap reservert over 800 MW nettkapasitet til nytt strømforbruk i området. Resten av kapasiteten holdes av til forventet vekst i vanlig forbruk. 

 
- Med disse nye reservasjonene i NO3 har Statnett reservert 7600 MW til nye kunder på nasjonalt nivå. Dette tilsvarer en økning på om lag 35 % i forhold til eksisterende kraftforbruk i landet. Dette kommer i tillegg til at vanlig forbruk under 5 MW kan knytte seg til nettet, forklarer konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.   
 
Statnett har endret definisjonen for vanlig strømforbruk til å gjelde enkeltkunders forbruk med effekt under 5 MW og med en energigrense på 20 GWh per år.  
 
- I denne regionen er det mange mindre tilknytningssaker under 5 MW. Vi mener det er riktig at lokale næringslivsutøvere og elektrifisering av transportsektoren unngår å stå i kø bak store industriprosjekter, sier Løvås.  
 
Ut over det som er reservert er det i dag 27 industriprosjekter, som totalt utgjør 1400 MW, som står i kapasitetskø for å knytte seg til nettet. Det vil si kunder som er tilstrekkelig modne for reservasjon, men må vente til kapasitet frigjøres.
 
Planer om nettforsterkningstiltak og behov for ny produksjon   
Statnett planlegger nettforsterkningstiltak som vil legge til rette for mer forbruk og produksjon ut over det som nå er reservert. Alle aktører som har fått reservert nettkapasitet vil også bli fulgt opp. Faller behov fra, frigjøres kapasiteten til kunder i kapasitetskøen med tilstrekkelige modne prosjekt.  
 
I tillegg vil økt forbrukerfleksibilitet, utvikling av løsninger for en mer presis overvåking og øke utnyttelse av eksisterende nett bidra til å åpne for mer tilknytning.  
 

- NO3 har i dag et energiunderskudd. I Statnetts Analyse av Transportkanaler viser analysene at stor forbruksvekst som ikke følges opp av ny strømproduksjon medfører at underskuddet og kraftprisen øker. Vi er derfor tydelig på at ny produksjon er avgjørende for en videre økning i nytt stort forbruk i dette området, avslutter Løvås.