- Vi gjør denne endringen for å utnytte det eksisterende nettet bedre, og vi er overbevist om at det er samfunnsmessig rasjonelt at små og mellomstore kunder unngår å stå i kø bak store industriprosjekter, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. 

Dagens praksis har vært at alt forbruk opptil 1 MW har vært definert som vanlig forbruk. Med endringen er vanlig forbruk definert som nytt forbruk på opptil 5 MW og med en energigrense opp til 20 GWh/år som vanlig forbruk. 

 

600 MW nytt forbruk får knytte seg til 

Statnett har mottatt 270 forskjellige tilknytningssaker mellom 1 MW og 5 MW. 150 av disse har vi mottatt i 2023. Til sammen utgjør sakene om lag 600 MW forbruk.  

- Forutsatt en grense på 5 MW med energigrense vil det aller meste av vanlig forbruk ikke ha behov for avklaring fra Statnett, men bare forholde seg til sitt lokale nettselskap for nettilknytning. Den nye definisjonen vil gi raskere tilknytning for sluttkunder, frigjøre tid og krever mindre administrativt arbeid hos nettselskap, forklarer Løvås.  

 

Om energibegrensningen 

Energigrensen på 20 GWh/år innebærer at effektgrensen avhenger av bruksmønster.   

- Vi øker effektgrensen til 5 MW, forutsatt at årlig energiforbruk er under 20 GWh. Det innebærer at grensen i praksis er 5 MW for normale forbrukere, mens grensen blir ca 2,5 MW for kunder som bruker kraft døgnet rundt hele året, avslutter Løvås. 

Kunder må fortsatt melde sitt behov til det lokale nettselskapet, som kan ha en lavere grense enn Statnett ut fra sine lokale nettforhold.