– Nå som vi har fått oppdraget, kan vi gå i gang med dette viktige arbeidet. Det er viktig at utviklingen av nett skjer samtidig med havvindsatsningen, sier konserndirektør for Hav, Håkon Borgen 

I departementets brev til Statnett står det at det i tildelingsrunden med utlysning i 2025, kan være aktuelt med hybride nettløsninger for deler av utlysningen. Lange ledetider for utvikling av nett gjør at det er behov for å starte planlegging av nettløsninger tidlig, spesielt for hybride løsninger.  

Departementet ber derfor Statnett starte utredning av eventuelle hybride nettløsninger fra produksjon i Sørvest F, som omfatter det åpnede området Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer. Departementet legger dessuten til grunn at eventuelle hybride nettløsninger skal bygges, eies og drives av Statnett.  

- Et fremtidig havnett vil henge tett sammen med utviklingen av kraftsystemet på land. Statnett har lang erfaring med å bygge forbindelser til andre land, sier Borgen.  

Statnett vil gjennomføre utredningene blant annet i samarbeid med potensielle partnere i andre land rundt Nordsjøen. 

– Vi har et tett og godt samarbeid med kollegaer i de andre landene rundt Nordsjøen, og vi vil jobbe sammen med dem for å sikre gode felles løsninger, sier Borgen. 

Regjeringen har ambisjon om å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040, og vil fremover gjennomføre jevnlige tildelingsrunder. Neste runde med utlysning av områder for havvind er planlagt i 2025.