Anlegget er gammelt og Statnett har behov for tilgang til anlegget for vedlikehold og feilretting dersom forbindelsen skal benyttes. De to siste årene har det ikke vært mulig å reise inn til Russland på grunn av koronarestriksjoner, nå fraråder myndighetene reiser til Russland. Tilgang til anlegget er derfor vanskelig og Statnett har derfor besluttet å sette kapasiteten på forbindelsen til null inntil videre av hensyn til person- og elsikkerhet.

Forbindelsen mellom Kirkenes og Boris Gleb har en kapasitet på i overkant av 50 MW. Anlegget ble anlagt for å utnytte elvekraftverket i Passvikelva på russisk side.