Med denne ledningen er det siste linjestrekket på prosjektet Balsfjord-Skaidi satt i drift, og Statnett har dermed sikret en forbindelse på høyeste spenningsnivå hele veien fra Ofoten til Skaidi. Utbyggingen har skjedd trinnvis. Det startet med 420 kV-ledningen fra Ofoten til Balsfjord, som ble ferdigstilt høsten 2017. Linjestrekket fra Balsfjord til Skillemoen ble satt i drift i 2020.

- Dette er en stor dag for Statnett og en viktig dag for hele regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør for Nett i Statnett. - Vi startet byggingen av denne ledningen i 2016, og nå har vi for første gang en 420 kV ledning som sender strøm hele veien fra Troms til Finnmark. Videre har vi søkt konsesjon for en ny 420 kV-ledning fra Skaidi østover mot Varangerbotn og vestover mot Hammerfest, og venter nå på konsesjonsvedtak. Dette er strømnettets motorveier, og det er veldig viktig at også Finnmark får slike på plass.

Med idriftsettelse av strekket fram til Skaidi er 302 km ledning spenningssatt. Det er oppført 880 master og to nye transformatorstasjoner Skillemoen og Skaidi. Ledningen går gjennom kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Hammerfest.

-Vi er godt fornøyde med at prosjektet har gått etter planen, særlig tatt i betraktning de utfordringene vi har hatt underveis. Dette gjelder ikke minst med hensyn til koronapandemien, som har preget innspurten av prosjektarbeidet, sier prosjektleder Morten Indbryn. 

Områdeplan – en trinnvis utvikling av strømnettet

For å sikre best mulig utnyttelse av kraftnettet lanserer Statnett nå egne områdeplaner som beskriver hvordan vi tenker at strømnettet skal se ut om noen år. I alle områdeplanene har Statnett identifisert tiltak som trinnvis vil løfte kapasiteten i områdene til både industriforbruk og produksjon. I områdeplan Nord er tiltakene beskrevet i tre trinn:

 

  • Trinn 1: Omfattende nettutbygging i Finnmark og Sørnettet
  • Trinn 2: Fornyelser og økt kapasitet i Sørnettet
  • Trinn 3: Økt kapasitet inn til område og bedre forsyningssikkerhet i Finnmark

 

Ny 420 kV Balsfjord-Skaidi faller inn under trinn 1 som et stort og viktig prosjekt som både vil styrke forsyningssikkerheten og øke kapasitet til Finnmark.