- Vi har nå kommet et stykke inn i prøvedriften av NSL. Prøvedrift er viktig for å sikre trygg drift av forbindelsen på lang sikt. Endringer i kapasitet vil foregå underveis i prøveperioden, før vi setter kabelen i ordinær drift. Så langt har ikke forbindelsen skapt større utfordringer for driften av kraftsystemet, men vi ser at den påvirker flyten av strøm i nettet i Norge, sier konserndirektør for Systemdrift Peer Olav Østli.

Kabelen er bygget for en overføringskapasitet på 1400 MW. Siden prøvedriften startet, har maksimal kapasitet vært begrenset til 700 MW. Gjennom prøveperioden skal anleggene gradvis fases inn i tilnærmet normal drift, samtidig som driften av det norske kraftsystemet ivaretas på en god måte.

Les markedsmeldingen fra Statnett her.

For tiden er det en feil på britisk side av NSL som medfører at den reelle kapasiteten på NSL forblir begrenset til 700 MW inntil feilen er utbedret, selv om den maksimale kapasiteten som tilbys markedet nå økes.

Les markedsmelding om dette her.