- Dette er en tid for rekorder. I 2020 hadde vi de høyeste magasinfyllingene vi har sett og svært lave priser. Nå ser vi forbruksrekorder samtidig som vi opplever høyere priser. I årene som kommer kan vi forvente til dels store svingninger i prisen slik vi har sett denne perioden, samtidig som våre prognoser viser at prisene fortsatt vil holde seg på et stabilt moderat nivå over tid, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Produksjonen var noe lavere enn forbruket i tidsrommet for den nye rekorden. Fra kl 9-10 var den norske produksjonen 24 676 MWh. Statnetts tall viser at dette produksjonsnivået er stabilt både før og etter forbrukstoppen. I løpet av dagen har det blitt importert strøm fra Danmark, mens det flyter noe strøm fra Norge til Sverige.

De siste årene har Norge blitt stadig mer elektrifisert. Industri, transport og andre deler av samfunnet bruker mer strøm enn tidligere. Dette har bidratt til at det norske gjennomsnittsforbruket har økt jevnt og trutt over de siste årene. Samtidig har vi ikke opplevd en slik vedvarende kuldeperiode i tett befolkede strøk de siste årene. Dette er med på å forklare hvorfor vi må helt tilbake til vinteren 2016 for å finne den siste rekorden, før de som ble satt i år.

- I våre analyser ser vi at det i årene som kommer vil være ytterligere forbruksvekst her til lands. Det er viktig å understreke at strømnettet er rustet for dette. Det er gjort betydelige investeringer de seneste årene, og flere tiltak er under planlegging, avslutter Gunnar Løvås.

I utviklingen av kraftsystemet videre blir det stadig mer behov for fleksibilitet. Statnett arbeider med å utvikle markedsbaserte ordninger for dette. Ved å flytte forbruket til timer der etterspørselen er lavere, reduseres forbrukstoppene. Det er en fornuftig og god mulighet til å spare penger, samtidig som man bidrar til et mer robust kraftsystem. Dette vil gjelde både industri og større forbrukere av strøm, men også elbilladere, varmtvannsberedere og andre forbrukerinstallasjoner kan samlet bidra her, gjennom gode og smarte styringssystemer.

Flere rekorder på kort tid

4. februar mellom kl 8 og 9 ble forrige rekord satt. Da registrerte Statnett et strømforbruk på 25.146 MWh.

15. januar kunne Statnett melde om årets første forbruksrekord. Da ble det registrert en topp på 24 536 MWh, tilsvarende forbruket til ca. 24 millioner panelovner.

Januar bød også på rekordstor kraftproduksjon. 16. januar ble det i løpet av én time ble produsert 27 698 MWh med elektrisk kraft i Norge.