- Dette er åpenbart et resultat av det kalde været i store deler av landet og at strømforbruket har økt de siste årene som følge av elektrifisering av transportsektoren og industrien, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Kulden vil vare gjennom dagen og helga, så Statnett forventer et høyt forbruk i dag og de kommende dagene. - Strømforbruket er av erfaring høyest i morgentimene, men vi kan ikke utelukke at det kan komme en ny forbruksrekord mellom klokka 16.00 og 17.00 i dag, forklarer Løvås.

Den forrige rekorden ble satt 21.januar 2016 og forbruket denne januardagen mellom klokken 08.00 og 09.00 var på 24 485 MWh.

- Det årlige energiforbruket per husstand har gått ned de siste årene, men vi ser en klar trend i at behovet for effekt, altså umiddelbart forbruk av strøm, øker. Når mange skrur opp temperaturen på sine oppvarmingsenheter, dusjer, koker kaffe og lader elbilen sin samtidig får vi effekttopper som Statnett og de andre nettselskapene må dimensjonere nettet sitt etter, sier Gunnar Løvås.

Det er godt med vann i vannmagasinene og strømnettet er intakt, så kraftsituasjonen i Norge betegnes som normal. Den samlede norske strømproduksjonen var høyere enn forbruket mellom klokken 08.00 og 09.00 i dag og lå på 25 699 MWh.