Statnett har i forbindelse med det varsla uværet iverksatt en rekke tiltak for å redusere kraftsystemets sårbarhet ved eventuelle feilhendelser og har mannskap tilgjengelig i hele regionen som er klare til å rykke ut i tilfelle brudd på hovedstrømnettet.

Hovedstrømnettet i regionen er intakt og driftes nå slik at vi skal tåle utfall av en transformatorstasjon eller kraftledning uten at strømkundene mister strømmen. Likevel kan vi ikke utelukke strømbrudd. Vi har god dialog med alle regionale nettselskap i de områdene hvor "Frank" er forventet å treffe hardest, for å kunne bistå hverandre med å håndtere og bygge opp strømnettet ved utfall, så raskt som mulig.

Statnett vil oppfordre alle til å følge rådene fra myndigheten slik at du er forberedt i tilfelle strømmen skulle bli borte.