Enstemmig innstilling

I sin begrunnelse for tildelingen skriver generalsekretæren for den norske komité for CIGRE, Bjørnar Brattbakk:

"Trond Magne Ohnstad har i en årrekke vært en markant og anerkjent person innenfor kraftbransjen som for eksempel arbeid i CIGRE og i Norsk Elektroteknisk Komité, samt deltakelse i FoU-prosjekter. I CIGRÉ har han bidratt med sin kompetanse, ikke bare til nytte for Statnett, men også for hele bransjen. Trond Magne var denne gangen en av flere gode kandidater for Elkraftprisen, men styret i Den norske komite for CIGRE var ikke i tvil om hvem som fortjente prisen for 2019. Trond Magne ble enstemmig innstilt og jeg vil på vegne av komiteen gratulere. Det er vel fortjent."

Deles ut for 28.gang

Elkraftprisen ble delt ut for 28. gang, og Trond Magne Ohnstad er den ellevte prisvinneren med nåværende eller tidligere tilknytning til Statnett. Fra før har Jovard Svoen (1993), Kåre Schjetne (1997), Ivar Glende (1999), Ole Gjerde (2004), Terje Gjengedal (2005) og Arve Strandem (2007), Håkon Borgen (2013), Rannveig S.J. Løken (2014), Kjell Halsan (2015) og Magne Meisingset (2016) mottatt prisen.

CIGRE er en internasjonal uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1921. Organisasjonen ble opprettet for å utvikle og dele kraftsystemkompetanse og kunnskap. I dag driver CIGRE verdens fremste kunnskapsprogram som spenner over 16 kjerneområder i kraftsystemet. Organisasjonen har medlemmer i over 100 land og 60 nasjonale komiteer.