Implementeringen av det nordiske prosjektet for markedskobling for flere kraftbørser, Nordic Multi-NEMO Day Ahead Market Coupling, er nå i sluttfasen.

-Dette vil gi aktørene i det nordiske kraftmarkedet mulighet til å velge mellom flere kraftbørser, sier direktør for System og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Konkret legges det til rette for at flere kraftbørser (Nominated Electricity Market Operator (NEMO)) kan tilby sine produkter i hvert budområde i det nordiske kraftmarkedet. Dette endrer verken allokering av kapasitet eller prissetting hos kraftbørsene, men aktørene i kraftmarkedet kan velge mellom flere børser.

En omfattende testfase er nå ferdigstilt, med vellykket testing også på europeisk nivå. Planen er å sette systemer som muliggjør flere kraftbørser i Norden, i drift den 3. juni. Dette forutsetter at både utviklingen av koronapandemien og arbeidet med den tekniske ferdigstillelsen gjør det tilrådelig. Lanseringen blir fulgt av en to ukers prøveperiode.

-Under prøveperioden vil det være mulig å gå tilbake til dagens løsning, slik at vi har et sikkerhetsnett i tilfelle det skulle oppstå alvorlige problemer, forklarer Munthe.

Norden blir den andre regionen i Europa som legger til rette for konkurranse mellom kraftbørser. Dette er i tråd med europeisk regelverk om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering i kraftsystemet (Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM)). Reglene om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering tilsier at det skal legges til rette for konkurranse mellom kraftbørser i Europa.

Fire systemansvarlige nettselskaper; Statnett, Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet, og tre kraftbørser; Nord Pool EMCO, EPEX SPOT og Nasdaq deltar i prosjektet.