Konsernledergruppen i Statnett vil da bestå av konsernsjef Auke Lont, konserndirektør Knut Hundhammer (stab, CFO), konserndirektør Peer Olav Østli (Nettdrift), konserndirektør Gunnar G. Løvås (System og marked), konserndirektør Beate Sander Krogstad (IT), konserndirektør Håkon Borgen (Teknologi og utvikling) og konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim (Bygg og anlegg).


-Vi er i en periode med store endringer i kraftsektoren. Det er naturlig at vi spisser organisasjonen for å møte fremtiden, sier konsernsjef Auke Lont.


Østli får ansvar for Nettdrift
Dagens divisjon Drift og marked blir fra 1. mai endret til en divisjon for Nettdrift og en divisjon for System og marked. Peer Olav Østli, som har ansvar for dagens IKT-divisjon, blir ny konserndirektør for Nettdriftsdivisjonen.


Løvås får ansvar for System og marked
Gunnar G. Løvås skal lede den nye divisjon for System og marked. Løvås har solid ledererfaring etter ni år i toppledergrupper i Statnett og Jernbaneverket, og han har til sammen over 20 års erfaring fra energibransjen. Før han i 2014 gikk til Jernbaneverket som assisterende jernbanedirektør, var han konserndirektør for Strategi og samfunnskontakt i Statnett. Før det var han konserndirektør for Nettutvikling. Løvås er sivilingeniør fra Trondheim og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra Oslo.


Sander Krogstad får ansvar for IT
Beate Sander Krogstad blir konserndirektør med ansvar for det som fra 1. mai blir IT-divisjonen. Sander Krogstad har innehatt flere forskjellige lederstillinger siden hun begynte i Statnett i 2009, blant annet som avdelingsleder og prosjektdirektør. Hun har i dag en stilling som direktør for utvikling i IKT. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har studert internasjonal ledelse.


– Jeg er veldig fornøyd med å få Beate og Gunnar på laget, sier konsernsjef Auke Lont. – Med den nye ledelsen og organiseringen står vi godt rustet for fremtiden.


Konserndirektør Øivind Rue som i dag har ansvar for divisjonen Drift og Marked, har tidligere varslet at han ønsker å gå av med pensjon fra 1. mai. – Jeg er glad for å ha hatt Øivind i min ledergruppe i de årene jeg har ledet Statnett, og takker ham for hans betydelige innsats, avslutter Lont.