Illustrasjon av transformatorstasjon

Logo og design

Designmanualen skal sikre at alle følger de samme retningslinjene for utforming og innhold til alt materiell som produseres av og for Statnett.

Alt materiell der logo benyttes skal sendes til kommunikasjonsavdelingen for korrektur og godkjenning før produksjon. Manualen beskriver ikke alle forhold og kan ikke gi anvisninger om all visuell profilering. Avvik fra designprogrammet skal alltid godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

Det er ikke tiltatt å benytte annen tekst eller elementer i direkte tilknytning til Statnetts logo. Logoens elementer må heller ikke endres og forholdet mellom logoens lengde og bredde må alltid opprettholdes. Statnetts hovedlogo skal benyttes på hvit eller lys bakgrunn. Dersom foto er mørkt skal det benyttes negativ logo – rød og hvit, eller grå og hvit.

Statnetts logo med godkjent payoff skal kun brukes på kommersielle flater. Eksempler på dette er reklamekampanjer, stillingsannonser og messer. I alle andre tilfeller skal Statnetts hovedlogo brukes.

 

Last ned hovedlogo i alle farger

Statnett hovedlogo grå og rød

Statnett negativ logo hvit og rød

Statnett hvit logo

Statnett sort logo

 

 

Last ned logo med slagord i alle farger

Statnett logo med slagord grå og rød

Statnett logo med slagord hvit og rød (negativ)

Statnett logo med slagord hvit (negativ)

Statnett logo med slagord svart

Har du behov for vektorisert logofil? Ta kontakt med webredaktør i Statnett