Statistikk i PQ-portal

Er du opptatt av leveringskvalitet i kraftsystemet er PQ Portal stedet for deg. PQ Portal gir deg og resten av aktørene i kraftbransjen et godt overblikk basert på ferske og historiske leveringskvalitetsdata. Med de tilgjengelige dataene får du raskt oversikt over leveringspåliteligheten, spenningskvaliteten og tilhørende forskriftsbrudd i ditt eget område, i tillegg til hele transmisjonsnettet. Du kan også knytte reelle målinger opp i mot forskriftene, få nyttig innsikt for å ta gode og kostnadseffektive avgjørelser, mer automatiserte prosesser og nøkkeltall for din bedrift, for å nevne noe.

www.pqportal.no