Statnett har derfor etablert ti ulike områder hvor det skal utvikles områdeplaner. Arbeidet med å få på plass områdeplaner er nå i gang. Målsetningen er at første utgave av samtlige områdeplaner skal være klare i løpet av 2022.

-Først ut er området lengst i nord (Finnmark, Troms og nordre Nordland) og Bergensområdet og Haugalandet, der de første versjonene av områdeplanene etter planen skal være klare før sommeren, sier Anne Sofie Ravndal Risnes, leder regionale planer nord, midt og øst.

I store deler av landet er det nå begrenset med kapasitet i det overordnede transmisjonsnettet for å knytte nytt forbruk til nettet på en driftssikker måte.

-Vi må utvikle transmisjonsnettet for å kunne flytte kraft mellom geografiske områder og distribuere dette videre i det regionale nettet til de nye kundene. For å planlegge fremtidens nett må vi se nettet samlet i hvert enkelt område i tett samarbeid med de regionale selskapene, sier Harris Utne, leder for regionale planer sør og vest.

Statnett utarbeider kraftsystemutredninger og tilhørende nasjonal nettutviklingsplan (NUP), og regionalt utvikles det regionale kraftsystemutredninger.

-Vi har et mål om å forbedre våre prosesser for planarbeidet, og også forbedre hvordan vi kommuniserer våre planer og samhandler med ulike interessenter. Dette vil hjelpe oss å oppnå økt tempo og gjennomføringsevne i nettutbyggingen, slik at kunder med nye planer og økt behov for kraft kan få tildelt nettkapasitet raskere, sier Harris Utne.

Områdeplanene hjelper Statnett til å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette er mulig gjennom et perspektiv på hele det geografiske området på tvers av nettnivåer og se på både nettutvikling og systemdriftsvirkemidler. Planene vil også bidra til at man kan være mer i forkant med nettutviklingen gjennom et helhetlig perspektiv.

Områdeplanene vil legge grunnlaget for å forbedre neste NUP og kraftsystemutreding i 2023.

I prosessen med utviklingen av områdeplanene er det svært viktig med et tett og godt samarbeid mellom Statnett og de regionale nettselskapene. Samarbeidet vil gi bedre oversikt over behovene i området, herunder forbruksprognoser, ny industri, produksjon og fornyelsesbehov, tekniske problemstillinger i området, analyseresultater og alternative løsninger, og valgte løsninger og plan.

-Statnett er nå i dialog med de regionalt planansvarlige nettselskapene for sammen å utvikle nettet videre og etablere koordinerte områdeplaner, sier Anne Sofie Ravndal Risnes.