I prosessen for å implementere flytbasert markedskobling skal det være en kvalitetskontroll fra de nasjonale reguleringsmyndighetene i Norden der de skal vurdere en evalueringsrapport om ekstern parallellkjøring. Innen rapporten sendes, er det en åpen høring som gir interessenter mulighet til å gi innspill til rapporten.

 

Høringsperiode: 17. mpril-17. mai, 00:00 CET, 2023

Høringsside:

https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-ccm-parallel-run-report/

 

Høringsinnspill tas med i sluttføringen av rapporten

Etter at høringsperioden er avsluttet, vil de nodiske TSOene sammenstille de innkomne høringsinnspillene for å sluttføre rapporten og sende den til de nasjonale reguleringsmyndighetene for evaluering.

 

Høringsfrist: 17. mai

 

Høringen håndteres via høringssiden på ENSO-Es websider:

https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-ccm-parallel-run-report/

 

Høringsdokumentene og kontaktinformasjon er tilgjengelig på høringssiden.

Merk at alle innspill må gis via høringssiden. Alle høringssvar må gis senest 17. mai 00:00 CET, 2023.

 

Interessentmøte 3. mai med vekt på høringen

Den 3. mai inviterer prosjektet for nordisk kapasitetsberegningsmetode, the Nordic Capacity Calculation Methology (CCM) til et møte med vekt på høringen.

 

Interessenter kan velge å delta enten fysisk på Oslo flyplass Gardermoen eller digitalt via Teams. Frist for påmelding for fysisk deltakelse er den 27. april. Du kan registrere deltakelsen din her: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b64ed5035b86

 

Kontakt

For å kontakte det nordiske prosjektet (Nordic CCM project), send e-post til ccm@nordic-rcc.net

 

Informasjon om implementering av flytbasert markedskobling

Prosjektet for metode for kapasitetsberegning i Norden, the Nordic Capacity Calculation Methodology (CCM) project, har ansvaret for å utvikle metoder for å beregne kapasitet for langsiktig (long Term/LT), spot (Day Ahead/DA) og intradag (Intraday/ID) tidsramme for handel.

 

I løpet av den eksterne parallellkjøringen vil parametrene for flytbasert bli beregnet og publisert daglig på JAOs webside: https://test-publicationtool.jao.eu/nordic   

 

Data om ekstern parallellkjøring knyttet til markedssimuleringer publiseres på websiden til Nordic RCC: Simulation Results - Nordic Regional Security Coordinator (nordic-rcc.net)