Ny stasjon er reist på utsiden av fjellhallen hvor eksisterende stasjon var etablert. Både eksisterende og ny stasjon er et innendørs 132 kV SF6-anlegg, dvs et komprimert, gassisolert anlegg og ikke et tradisjonelt utendørs anlegg. Eksisterende stasjon ble etablert i 1973, og ved oppnådd teknisk levealder ble det vedtatt å flytte koblingsstasjonen ut av fjellet.

 

 -Stasjonen ble vellykket satt i drift i slutten av august, og deretter har vi koblet over 2 ledningsavganger og 1 transformator, sier Thomas Fennefoss som er prosjektleder i Statnett. -09.09.2019 ble alle ledninger koblet fra det gamle anlegget for godt. I løpet av de neste tre ukene settes den siste ledningsavgangen og de to siste transformatorene i drift mot det nye anlegget.

Nye Skjomen
Nye Skjomen koblingsstasjon er reist utenfor fjellhallen til Statkrafts anlegg.

Det er avganger til Ofoten, Narvik og Ballangen, i tillegg til tre avganger mot Statkraft sine transformatorer i kraftstasjon lokalisert i fjellanlegget.

Det er ABB som har vært ansvarlig for SF6-anlegget og Statnetts kabler, Jacobsen elektro har hatt ansvar for kontrollanlegget og Skanska AS for stasjonsbygningen. For Statkrafts arbeider er det Omexom som har hatt ansvaret for å fjerne de gamle høyspentkablene og legge nye, ABB AS har vært ansvarlig for ombygging av kontrollanlegget og ABB Drammen har arbeidet med ombygging av transformatorene.

 

 -Med nye Skjomen stasjon i drift er også forsyningssikkerheten til regionen sikret i årene som kommer, avslutter Fennefoss.

 

Det gamle SF6 anlegget vil bli revet i november og muffehuset utenfor kraftstasjonen vil delvis rives og bygges om som en del av fjellanlegget.