Inngangsparti til stasjonen

Skjomen koblingsstasjon ble oppført i 1973, i tilknytning til Skjomen Kraftverk eid av Statkraft. Teknisk levealder er oppnådd og av den grunn skal stasjonen fornyes.

Eksisterende koblingsstasjon er et 132 kV SF6-anlegg, som er et komprimert gassisolert anlegg, er bygd inne i fjellet og har tre felt mot hhv Ofoten, Narvik og Ballangen og tre felt mot Statkraft sine kraftverk inne i fjellet. Det er ingen transformering ved stasjonen.

Statnett vil nå bygge nytt innendørs SF6-anlegg rett ved inngangen til dagens stasjon.

Statnett vil lede prosjektet i samarbeid med Statkraft.