Nytt kontrollanlegg og hjelpeanlegg er ferdig installert. Det samme er GIS-anlegget, og nytt stasjonsbygg er reist. Utomhusarbeider pågår enkelte steder fortsatt, men det nærmer seg raskt utkobling av eksisterende stasjon for ombygging av kabelanleggene som er siste ledd for å sette i drift nye Skjomen.

 

Det er ABB som har vært ansvarlig for GIS anlegget, Jacobsen elektro har hatt ansvar for kontrollanlegget og Skanska AS for stasjonsbygningen.

 

Eksisterende Skjomen stasjon ble etablert som et gassisolert anlegg inne i fjellet sammen med Statkraft sitt kraftverk. Statnetts anlegg ble etablert i 1973, og ved oppnådd teknisk levealder ble det vedtatt å flytte stasjonen ut av fjellet, og re-etablert som et gassisolert anlegg ved siden av inngangen til Statkrafts fjellhall.

 

Idriftsettelsen av nytt anlegg blir til høsten, etter testing av anlegget nå i sommer.

 

Når Skjomen stasjon står ferdig vil forsyningssikkerheten til regionen være sikret i årene som kommer.