image3up9.png

I dag har vi én kraftledning på strekningen, med spenningsnivå 132 kV, som går fra Skaidi stasjon til Lakselv stasjon og videre til Adamselv stasjon.

Bakgrunn for oppstart av konsesjonsprosess er forsyningssikkerhet og økt forbruksutvikling i Øst-Finnmark.

Planen for ny ledning er å bygge på 420 kV spenningsnivå, men drifte på 132 kV inntil behovet øker. 

Fra tidligere er flere temavise konsekvensutredninger for strekningen Adamselv - Lakselv utført. Mye av dette vil derfor videreføres, samtidig som de samme tema også må konsekvensutredes for strekningen Skaidi - Lakselv.

Ny ledning vil gi økt forsyningssikkerhet i regionen og økt kapasitet til nytt forbruk i Øst-Finnmark.